Pananakit ng Likod

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-gK5worFB': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_68607ff659c2-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.

Maraming dahilan ang pananakit ng likod. Narito ang ilan:

 • Ang paulit-ulit na pananakit ng likod na may kasamang ubo at pangangayayat ay maaaring sanhi ng TB sa baga.
 • Ang pananakit sa may gitna ng likod ng isa bata ay maaaring TB ng gulugod, lalo na kung may bukol dito.
 • Ang pananakit ng likod sa bandang ibaba na sumasakit araw-araw pagkaraang magbuhat ng mabibigat na bagay ay maaaring pilay.
 • Ang matinding pananakit ng likod sa ibaba na nararamdaman agad kapag nagbuhat o pumihit ay maaaring sanhi ng nalinsad na buto sa pigi, lalo't kapag ang isang binti o paa ay biglang kumirot, namanhid, o humina. Maaaring resulta ito ng naipit na ugat.
 • Ang pagtayo o pag-upo nang mali, na nakalaylay ang mga balikat, ay isang karaniwang sanhi ng pananakit ng likod.
 • Sa matatanda, ang paulit-ulit na pananakit ng likod ay kadalasang sanhi ng arthritis.
 • Ang pananakit ng likod sa may bandang kanan (gawing itaas) ay maaaring sanhi ng sakit sa palaihian.
 • Ang pananakit sa bandang ibaba ng likod ay normal kung may regla o kaya'y buntis.
 • Ang sobrang pananakit sa bandang ibaba ng likod ay sanhi kung minsan ng sakit sa uterus, obaryo, o puwit.


Paggamot at pag-iingat sa pananakit ng likod:

 • Kapag ang pananakit ng likod ay sanhi ng mga sakit na gaya ng tuberkulosis, impeksiyon sa palaihian o apdo, gamutin ang mga sanhing ito. Tumawag ng manggagamot kung inaakala ninyong may malubha kayong karamdaman.
 • Ang simpleng pananakit ng likod, pati na yaong nararamdaman kung buntis, ay maiiwasan o mapabubuti sa pamamagitan ng:
  Graphics 140E.jpg
 • Ang aspirina at mainit na pantapal ay makatutulong para maalis ang anumang pananakit ng likod.
 • Ang pananakit ng likod sa bandang ibaba dahil sa pagbubuhat ay nawawala agad kung minsan sa pamamagitan nito:
Graphics 145.jpg

Pahigain nang nakapailalim ang isang paa sa kabilang tuhod.
Pagkaraan, hawakan ang balikat at itulak nang malakas ang tuhod mapilipit nang kaunti ang likod.
Pagkaraan, gawin sa kabilang paa.


Paalala: Huwag itong gagawin kapag ang pananakit ng likod ay sanhi ng pagkahulog o pagkapilay.


 • Kapag ang pananakit sa likod na sanhi ng pagbubuhat at pagpihit ay bigla at matindi kung yumuyuko, kapag ang kirot ay umaabot sa binti, o kapag namamanhid ang paa o nanghihina, malala na ito. Maaaring naipit ang isang ugat sa nalinsad na disc (malapad na buto sa pigi). Makabubuting humiga nang tuwid sa isang papag nang ilang araw. Makatutulong din kung lalagyan ng matigas na bagay sa likod ng tuhod at sa gitna ng likod
  Graphics 147.jpg
 • Uminom ng aspirina at gumamit ng mainit na tuwalya. Kapag hindi gumaling ang sakit pagkaraan ng ilang araw, tumawag ng doktor.


Sanggunian

 • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 27 Abril 2010).