Plema

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang plema ay malagkit na likido na nanggagaling sa mucous membranes ng baga, lalamunan, bronchial tubes, at iba pang organs ng lower respiratory tract. Ito ay kadalasang inilalabas sa katawan sa pamamagitan ng pag-ubo at 95% ng plema ay tubig. Ang natitirang 5% naman ay binubuo ng sugar proteins, antibodies, cells na galing sa bronchi o trachea, white blood cells, at iilang partikulo ng alikabok at microorganisms.

Contents

Likas na katangian

Plema.jpg
Mahalaga ang plema sa pagpapalakas ng immune system. Pinoprotektahan nito ang ating respiratory system sa pamamagitan ng paghuli ng bacteria, virus, allergens, alikabok at iba pang foreign bodies bago ito makarating sa baga. Ang antibodies sa plema ay tumutulong din sa pagpatay ng mga bacteria at virus.

Subalit kapag masyadong maraming plema ang nililikha ng katawan, ito ay maaring sintomas ng sakit at impeksyon tulad ng acute respiratory tract infection, pneumonia, bronchitis, tuberculosis, kanser sa baga, asthma at chronic sinusitis.

Ang kulay ng plema ay maaring mag-iba. Ang bawat kulay ng plema ay may katumbas na dahilan na maaaring makatulog sa pagsuri ng kalagayan ng katawan.

 • Ang puti o walang kulay na plema ay senyas ng mabuting kalusugan.
 • Ang dilaw na plema ay senyas na ang katawan ay kasalukuyang lumalaban sa impeksyon.
 • Ang berdeng plema ay senyas na mas malala na ang impeksyon sa katawan. Kadalasang sa kalagayang ito ay lalong dumarami ang plema na nililikha ng katawan. Ang berdeng kulay ay nanggagaling sa enzyme na myeloperoxidases na kulay berde rin.
 • Ang kayumangging plema ay kadalasang nakikita sa mga naninigarilyo. Ang plema ay may kahalong resin na nanggagaling sa tabako. Ang pag-inom din ng red wine at pagkain ng tsokolate ay maaring makadulot ng kayumangging kulay sa plema. Gayundin ang paghigop ng maraming alikabok.
 • Ang plema na kulay dugo ay maaaring dahil sa pamamaga ng mucus membranes sa bronchi at lalamunan. Subalit kapag maraming plema na may kulay dugo ang inilalabas ng katawan, ito ay maaaring maging sintomas ng bronchitis o tuberculosis.

Mga sanhi ng plema

Pertussis (Cough).jpg
Ang labis na pagdami ng plema ay maaaring sanhi ng:

Mga lunas

Ang labis na dami ng plema ay maaaring mabawasan o mawala sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 • Pagtigil sa paninigarilyo.
 • Pag-inom ng gamot sa sipon at allergies.
 • Pag-inom na maraming tubig.
 • Pag-iwas sa mga produktong may gatas dahil ito ay nakapagpapakapal ng plema at mas mahirap ilabas.
 • Pag-inom ng expectorants, isang uri ng gamot sa ubo na nakaluluwag ng plema sa dibdib.
 • Pagdura ng plema. Kapag nakakaramdam ng pangangailan na umubo, ito ay senyales ng katawan na dapat ilabas ang plema na may dalang impeksyon.

Sanggunian