Pulmonya

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang pulmonya ay isang malubhang impeksiyon sa baga. Madalas itong mangyari pagkaraan ng ibang sakit na kaugnay sa paghinga o respiratoryo gaya ng tigdas, matinding ubo, trangkaso, brongkitis, hika o kahit anong malubhang karamdaman.


Mga palatandaan:

Graphics 140.jpg
  • Mabilis, mababaw na paghinga, kung minsan ay may hagok o hingal. Lumalaki ang mga butas ng ilong tuwing hihinga.
  • Ubo (madalas na kulay-dilaw, berde o may dugo ang plema)
  • Mahinang-mahina ang maysakit
  • Ang isang batang maysakit na may 50 mababaw na paghinga sa bawat minuto ay maaaring may pulmonya.

(Kapag ang paghinga ay mabilis at malalim, alamin kung may dehydration)Paggamot:

  • Sa pulmonya, ang paggamot sa pamamagitan ng antibayotiko ay maaaring mangahulugan ng buhay o kamatayn. Bigyan ng penicillin o tableta na sulfanilamide. Kung malubha, iniksiyunan ng procaine penicillin sa matatanda: 400,000 yunit (250 mg.) 2 o 3 beses isang araw o ampicillin (500 mg.) 4 na beses isang araw. Bigyan ang mga bata ng 1/4 hanggang 1/2 dosis ng ibinibigay sa matatanda.
  • Bigyan ng aspirin o acetaminophen para bumaba ang temperatura at mabawasan ang kirot.
  • Bigyan ng maraming likido. Kapag hindi makakain, bigyan ng pagkaing likido o Rehydration Drink.
  • Paginhawahin ang ubo at palambutin ang plema sa pamamagitan ng pagpapainom ng maraming tubig at pagpapalanghap ng singaw ng mainit na tubig.
  • Kapag humihingal o humahagok ang maysakit, makabubuting bigyan siya ng mga gamot na may theophylline o ephedrine.


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 27 Abril 2010).