Sakit sa puso

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Mas malimit ang sakit sa puso sa tumatanda, lalo na yaong mga taong mataba, nagsisigarilyo, o may alta presyon.


Mga palatandaan ng sakit sa puso:

Graphics 109.jpg
 • Paghihirap huminga pagkaraang mag-ehersisyo; parang atake ng hika na lumalala kapag nahiga ang tao (hika sa puso).
 • Mabilis, mahina o paiba-iba pulso.
 • Pamamaga ng mga paa—mas grabe kung hapon.
 • Bigla at masakit na atake sa dibdib, kaliwang balikat, o braso na nangyayari habang nag-eehersisyo at nawawala pagkaraan ng ilang minutong pamamahinga (angina pectoris).
 • Matinding sakit na parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib; hindi nawawala kahit sa mamahinga (atake sa puso)


Paggamot:

 • May iba-ibang tanging gamot para sa iba-ibang sakit sa puso at kailangang gamutin nang buong ingat. Kung sa palagay ninyo ay may sakit sa puso ang isang tao, patingnan agad sa doktor. Mahalagang may tama siyang gamot kung kailanganin niya.
 • Ang mga taong may sakit sa puso ay hindi dapat magtrabaho nang mabigat para hindi sumakit ang kanilang dibdib o maghirap ang kanilang paghinga. Sa kabilang dako, nakatutulong sa pag-iwas sa atake sa puso ang regular na ehersisyo.
 • Hindi dapat kumain ng pagkaing mamantika ang mga taong may problema sa puso at dapat silang magbawas ng timbang kung sobra sa timbang.
 • Kung ang isang tumatanda ay nagkaroon ng atake ng paghihirap huminga o pamamaga ng mga paa, dapat niyang iwasan ang asin o pagkaing may asin. Habambuhay na dapat kaunti lamang o walang asin ang kanyang pagkain.
 • Kung may angina pectoris o atake sa puso ang isang tao, kailangang tahimik siyang mamahinga sa isang lugar na malamig hanggang sa mawala ang pananakit.


Kung ang sakit sa dibdib ay matindi at hindi maaalis sa pahinga, o kung ang tao ay nagkaroon ng mga palatandaan ng pagkatulala, maaaring malubha ang naging epekto sa puso. Dapat manatiling nakahiga ang pasyente sa loob ng isang linggo o hangga't may nararamdaman siyang sakit o takot. Pagkaraan, maaari siyang mag-umpisang umupo at kumilos nang dahan-dahan, pero dapat siyang manatiling tahimik sa loob ng isang buwan o mahigit pa. Isaalang-alang din ang pagpapatingin sa doktor.


Sanggunian

 • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 11 Mayo 2010).