Spasm

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang spasm ay ang hindi sinasadya at hindi mapigilang paggalaw ng kalamnan. Kadalasang nakakaranas ng spasm ang mga kababaihan.

Contents

Uri

Sa pangkalahatan, ang spasm ay nahahati sa tatlong kategorya o uri:

 • Tics (pagkimbot ng laman) – Ito ang bigla at paulit-ulit na paggalaw o pag-tunog na maaaring mahirap pigilin. Sa lahat ng spasmodic activity, ito ang hindi mapanganib.
 • Pulikat – Naninigas ang kalamnan na maaaring napakasakit at tumatagal. Ang sitwasyong gaya nito ay maaari ring dulot ng pagbaba ng potassium sa katawan, na nagiging sanhi ng pag-ikli o pag-urong ng kalamnan.
 • Kumbulsyon – Ito ang pinaka-masakit at pinaka-malubhang uri ng spasm. Kadalasan itong nauugnay sa seizure na dulot ng epilepsy at sa pagka-kuryente.

Sanhi

Mayroon iba’t-ibang dahilan ang spasm at ito ay batay sa pinagmumulang sanhi nito.

 • Ang mga mahihina at panandaliang twiches ay maaaring dahil sa isang aktibidad na nangangailangan ng madalas na paggamit ng kalamnan.
 • Ang pangmatagalang spasm ay maaaring resulta ng isang kondisyon gaya halimbawa ng amyotrophic lateral sclerosis (ALS) o Parkinson’s disease.
 • Ang mababang antas ng calcium sa dugo na hatid ng isang klase ng sakit o kondisyon ay maaaring maging sanhi ng spasm.
 • Pag-aalis ng tubig
 • Matindi at matagal na ehersisyo
 • Pinsala sanhi ng labis na paggamit ng kalamnan
 • Pinsala sa paligid ng litid

Sintomas

Ang spasm ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas na nakakaapekto sa iba pang mga sistema ng katawan. Kabilang dito ang:

 • Sakit ng tiyan
 • Matindi o patuloy na pagtatae
 • Pagkapagod
 • Pag-ngiwi
 • Sakit ng ulo
 • Sakit ng kalamnan
 • Pagkahilo
 • Pamamanhid
 • Mabilis na paghinga (tachypnea) o maigsi na paghinga
 • Pangingilabot o hindi pangkaraniwang pakiramdam sa kamay o paa
 • Pagkibot o panginginig ng daliri
 • Panghihina o kawalan ng lakas

Ang mga sumusunod ay mga malulubhang sintomas na maaaring isang babala sa kondisyon ng kalusugan:

 • Kawalang-malay o pagbabago sa antas ng kamalayan o pagkaantok
 • Kawalan ng koordinasyon ng kalamnan
 • Kawalan o pagbabago sa paningin
 • Pagkalumpo o kawalan ng kakayahang igalaw ang isang bahagi ng katawan.
 • Seizure – Maaaring maging sanhi ng pagbagsak, pangangatal, o pagkakaron ng pansamantalang kaguluhan sa karaniwang tungkulin ng utak tulad ng pagkawala o pagbabago sa kamalayan.
 • Malubhang sakit ng ulo
 • Malabong pagbigkas ng mga salita
 • Biglaang suliranin sa pag-alala, pag-iisip, pagsasalita, pag-intindi, pagsulat o pagbasa.
 • Biglaang panghihina o pamamanhid sa isang bahagi ng katawan
 • Pagsusuka

Lunas

 • Pag-inom ng gamot na panlunas sa pananakit ng kalamnan.
 • Pag-inom ng gamot na nagbibigay lunas sa pamamaga.
 • Paghilot ng bahagya sa apektadong bahagi

Sanggunian