Tetany

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang tetany ay isang karamdaman na nagdudulot ng labis na sakit dahil sa walang tigil na pagkibit o pamumulikat ng kalamnan na hindi kinukusa. Malimit itong nangyayari sa mga kalamnan ng bibig, kamay, hita, binti at paa. Gayunman, maaari ring maapektuhan lang ng kalamnan sa buong katawan.

Contents

Sanhi

Ang pangkaraniwang sanhi ng tetany ay hypocalcemia o napakababang lebel ng calcium sa katawan. Napakaraming kaso ng tetano na nagdulot ng tetano at itong mga kasong ito ay maaaring magkakaiba rin ng tindi ng sintomas. Maaari rin itong kunektado sa mababang lebel ng bitamina D at magnesium. Ang mga sumusunod ay iba pang posibleng sanhi ng tetano:

 • Mahinang paggamit ng calcium sa katawan (pagkasira ng mga bato o renal system at

pancreatitis)

Ito ay mga kondisyon na labis na nakakaapekto sa pamamahagi ng calcium sa katawan at nakakadagdag sa mababang lebel ng calcium sa katawan. Minsan, ang ilang mga gamot o [[blood transfusion|pagsalin ng dugo]] na mayroong citrate ay nakakapagpababa din ng calcium sa katawan. Lahat ito ay nakakaapekto sa balanse ng minerals sa dugo na responsable sa normal na paggalaw ng mga kalamnan at punsyon ng nerves.

Sintomas

Bukod sa inboluntaryong pagkibit ng kalamnan at sakit na dulot nito, maaari itong magkaroon ng iba pang kaakibat na mga sintomas. Nagkakaiba depende sa pinagsasaligang sakit o kundisyon. Ang mga sumusunod ay mga sintomas ng tetany:

 • Pananakit ng tiyan
 • Labis at matinding pagtatae
 • Matinding pangingibit ng mukha
 • Panlalata, panghihina o labis na antok
 • Sakit sa kalamnan o pamamanhid
 • Mabilis na paghinga
 • Kahirapan sa paghinga
 • Pangingilabot o mga kakaibang sensasyon sa mga paa at kamay
 • Panginginig o pagkibit ng mga daliri

Sa ilang mga kaso, may mga sintomas na maaaring dala ng malubhang kundisyon na dapat matignan agad ng mga doktor. Ito ay ang mga sumusunod:

 • Kawalan ng malay o labis na antok
 • Pagkawala ng koordinasyon ng mga kalamnan
 • Pagkawala ng abilidad makakita o pagbabago sa paningin
 • Paralisis
 • Kombulsyon
 • Labis na sakit ng ulo
 • Kahirapan sa pananalita
 • Biglang kahirapan makaalala, pagiisip, pananalita, pagintindi, pagsusulat at pagbabasa
 • Biglang panghihina o pamamanhid ng isang bahagi ng katawan
 • Pagsusuka

Komplikasyon

Dahil ang tetany ay maaaring galing sa malubhang karamdaman, importante na makita agad ito ng mga mediko propesyonal upang magamot. Mahalaga itong matignan kaagad upang maiwasan o mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga sumusunod na karamdaman:

 • Pinsala sa utak
 • Pinsala sa mga bato
 • Pagkasira ng mga laman loob
 • Paralisis
 • Pagkawalan ng malay o koma

Sanggunian

 • Tetany. Better Medicine. (Hinango noong 23

Nobyembre 2011)

(Hinango noong 23 Nobyembre 2011)

(Hinango noong 23 Nobyembre 2011)

 • Tetany.] MDGuidelines. (Hinango noong 23 Nobyembre

2011)

(Hinango noong 23 Nobyembre 2011)