Uric acid

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang uric acid ay kemikal na ginagawa ng katawan pagkatapos maproseso ang purine. Ang mga purine ay nakukuha sa mga pagkaing tulad atay ng hayop, beans gaya ng munggo, isda, at alak at serbesa.

Karamihan ng uric acid sa katawan ay natutunaw sa dugo at sinasala ng mga bato kung saan ito ay sumasama sa ihi. Nagakakaroon ng problema sa kalusugan sa oras na gmawa ang katawan ng mataas na lebel ng uric acid.

Karamdamang dulot ng uric acid

Ang hyperuricemia ay kundisyon ng katawan kung saan mataas ang lebel ng uric acid. Ang karaniwang sakit na dulot nito ay tinatawag na gout. Ang gout ay ang malubhang pamamaga ng mga kasukasuan ng tuhod, mga kamay, at daliri ng mga paa. Nadi-deposito ang sobrang uric acid bilang mga kristal kaya’t nakakaramdam ng panananakit ng mga apektadong bahagi ang pasyente. Maaari rin na magkaroon ng sakit sa bato kapag naging malubha ito.

Maaaring makukuha ang gout sa mga pagkaing mataas sa uric acid tulad ng laman loob, karne, sardinas, bagoong at iba’t-ibang uri ng mani. Maari rin itong mamana mula sa mga magulang.

Nakaaapektong mga gamot

Mayroong mga gamot na nakakapagpataas o nakapagpababa ng uric acid:

  1. Nakakapagpataas:
  2. Nakakapagpababa:

Sanggunian