Varicose veins

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Varicose.jpg
Ang varicose veins ay mga malalaking ugat na namamaga at bakat sa balat. Ang mga ugat ay na lila o asul at mukhang buhol-buhol. Ang varicose veins ay karaniwang nakikita sa likod ng o loob ng binti.

Contents

Sintomas

Ang varicose veins ay madaling malaman dahil sa mga sumusunod na palatandaan:

 • Ang mga ugat ay bakat sa balat na parang tali.
 • Ang mga binti ay madalas manakit, parang mabigat ang pakiramdam at makati.
 • Ang mga sintomas ay maaaring tumindi kapag matagal na nakatayo.
 • Maaaring makaranas ng matinding pananakit sa binti kapag gabi.

Ang varicose veins ay maaaring unang lumabas o mas tumindi kapag mayroong regla o kapag buntis ang isang pasyente.

May mga kaso kung saan ang varicose veins ay walang sintomas na pinapakita. Para sa karamihan, ang varicose veins ay madalas na sagabal lamang sa panlabas na kagandahan.

Ang varicose veins ay maaaring magdulot ng superficial thrombophlebitis o pamumuo ng dugo kasabay ng pamamaga ng piling bahagi ng ugat.

 • Ang pamumuo sa superficial na ugat ay kadalasang walang dalang panganib.
 • Maaaring makaramdam ng panlalambot at pananakit sa varicose vein na may kasamang pamumula at pamamaga.
 • May mga parte na matigas ang pakiramdam.
 • May lugar na maaaring may palatandaan ng impeksyon sa ugat na maaaring mangailangan ng konsultasyon sa doktor.
 • Ang malalim na vein thrombophlebitis ay mas seryoso dahil sa posibleng pagpunta ng clot sa puso at baga. Ang ganitong kaso ay maaaring ituring na isang kasong pang-emergency dahil kailangang mabigyan ng gamot na pampalabnaw ng dugo ang pasyente.

Sanhi at panganib

Maraming mga teorya tungkol sa varicosities sa ugat ngunit ang karaniwang sanhi na tinutukoy ay ang pagkasira ng mga valves sa ugat. Ang mga valves ang pumipigil sa pagbalik ng agos ng dugo mula sa ugat. Ito ang nagpapanatili sa dugo sa ugat na pumunta patungo sa puso.

 • May mga eksperto na nagsasabi na ang problema ng pagkakaroon ng kaunting valves o valves na hindi gumagana ng mabuti ay namamana.
 • May mga tao na pinanganak na mayroong abnormal na dingding sa ugat na nagdudulot sa kahinaan ng mga valves na maghiwalay at magkaroon ng singaw.
 • Kapag ang isang pasyente na mayroong mahina o may depektong valves ay tumayo, ang agos ng dugo ay bumabalik at umaagos pababa ng mga ugat sa halip na pumunta patungo sa puso.
 • Kapag ang mga kalamnan na pumapaikot sa malalim na ugat ay sumikip magkakaroon ng pagtaas ng pressure.


Maaaring magpalala ng sitwasyon ang mga sumusunod:

 • Pagbubuntis – Ito ay maaaring may kinalaman sa pagtaas ng bulto ng dugo. Ang dagdag na presyon sa ugat sa binti dahil sa timbang ng lumalaking matris at ang relaxation na epekto ng hormone na estrogen at progesterone sa dingding ng ugat ay nakakadagdag sa pag-usbong ng varicose veins.
 • Matagal na pagtayo.
 • Obesity o pagiging sobra sa timbang.
 • Pagkakaroon ng malaking tiyan.
 • Straining o pag-pwersa – Ito ay maaaring dulot ng madalas na tibi o pagtatae, urinary retention mula sa malaking prostate, paulit-ulit na ubo.
 • Naunang operasyon o trauma sa binti – Ang mga kondisyon na ito ay maaaring maging hadlang sa normal na agos ng dugo.
 • Edad.

Pagsusuri

Bukod sa pagkuha ng kasaysayang medikal ng pasyente, maaaring ipagawa ang mga sumusunod na pagsusuri:

 • Simpleng tourniquet – Ito ay ginagamit upang matukoy kung saan mayroong pagbalik na agos ng dugo. Ang mga pinaka-simpleng eksamen ay gumagamit lamang ng blood pressure cuff.
 • Doppler ultrasound
 • Duplex scanning – Ito ay isang ma-detalyeng eksamen upang matanggal ang posibleng pagkakaroon ng pamumuo ng dugo sa mas malalim na mga ugat.
 • Magnetic resonance venography – Ito ay maaaring ipagawa sa pasyente kung ang Duplex scanning ay hindi malinaw. Ito ay maaaring makatukoy sa blood clots sa mas malalim na mga ugat.

Lunas

Sa bahay

May mga simpleng bagay na maaaring gawin sa sariling bahay:

 • Kung maaari, itaas ang mga binti ng kalahating oras sa araw upang makapagpahinga. Importante na itaas ang binti ng mas mataas sa puso upang magkaroon ng mas mabuting epekto.
 • Subukan magsuot ng compression stockings. Mas makakabuti na isuot ito sa umaga bago magsimulang malakad o bago mamaga ang mga ugat.
 • Kung sobra sa timbang, mas makakabuti na magbawas ng timbang.
 • Umiwas sa pag-inom ng alkohol dahil ito ay nagduduot sa paglapad ng ugat sa binti.
 • Mas makakabuti na magpatingin doktor kung may problema tulad ng madalas na pagtatae, urinary retention at madalas na ubo. Ang paggamot sa mga problemang ito ay maaaring makatulong sa problema ng varicose veings.
 • Iwasan ang pagsuot ng mga masisikip na damit tulad ng girdles at sinturon.
 • Iwasan ang pag-dekwatro sa binti kapag nakaupo.
 • Ang paglalakad ay mabuting ehersisyo upang tulungan ang kalamnan na pwersahin ang dugo palabas ng sistema ng mas malalim na ugat.
 • Kapag nagmamaneho ng matagal o nagtratrabaho ng nakaupo buong araw, ugalian na tumayo at maglakad bawat isang oras upang tulungan ang kalamnan na mag-bomba ng dugo palabas ng ugat.

Lunas na medikal

 • Sclerotherapy – Ito ay ang pag iniksyon ng kemikal sa loob ng ugat. Ito ay nakakatulong sa spider veins at sa mga maliliit na ugat. Ito ay hindi nakakatulong sa pagamot sa malalaking varicose veins.
 • Lasero telangiectasias - Ang laser ay nakakatulong sa pagbigay lunas sa spider veins at sa mga maliliit na ugat.
 • Operasyon – May mga operasyon na maaaring makatulong sa varicose veins ngunit hindi lahat ng pasyente ay kandidato para sa operasyon.
 • Ligation– Ito ay mangangailangan ng paghiwa sa singit. Malalaman dito kung ang ugat na saphenous ay saan banda pumapasok sa ugat na femoral. Ito ay maaaring gamitan ng lokal na anesthesia.
 • Kapag ang varicosities ay nasa ibaba ng binti, ang pag-hiwa ay ginagawa sa likod ng kasukasuan ng tuhod upang maabot ang mas maliit na saphenous na ugat.
 • Avulsion – Ito ay nangangailangan ng maraming maliliit na paghiwa upang matangal ang varicose veins na nakaukit sa balat.
 • Stripping – Ito ay nangangailangan ng dalawang pag-hiwa, isa sa singit at isa sa tuhod.
 • Endovascular laser therapy – Bagong proseso na gumagamit ng laser upang sugpuin ang ugat.
 • Radiofrequency ablation – Proseso na tulad ng endovascular laser ngunit gumagamit ng init upang sugpuin ang ugat.

Posibleng komplikasyon

Ang varicose veins ay maaaring magdala ng komplikasyon dahil pinapahinto nito ang maayos na pagdaloy ng dugo.

 • Pagdurugo
 • Thrombophlebitis
 • Chronic venous insufficiency
 • Eczema
 • Lipodermatosclerosis
 • Mga ulser sa ugat


Sanggunian